Czym jest Metafizyczna Anatomia?

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego chorujemy albo doświadczamy różnych bolesnych przeżyć - cielesnych bądź emocjonalnych? Zazwyczaj rozumiemy to w kategoriach predyspozycji genetycznych, gdzie jedni są mniej a inni bardziej podatni na zachorowanie. Jeśli jednak interesuje Was szersza perspektywa oraz w jaki sposób ta wiedza może pomóc Wam pozytywnie wpłynąć na dane obszary Waszego życia, Metafizyczna Anatomia może zaoferować odpowiedzi na Wasze pytania.

Metafizyczna Anatomia (Metaphysical Anatomy Technique, w skrócie MAT) autorstwa Evette Rose to technika rozwoju osobistego oparta na uwalnianiu się z traumy. Wg tej metody ból jest oznaką traumy emocjonalnej wciąż aktywnej w ciele. Ciało używa bólu jako formy komunikacji aby wskazać, że coś należy poprawić lub uzdrowić. MAT oferuje zestaw narzędzi pracy terapeutycznej, pozwalający uwolnić się ciału z traumy w łagodny i skuteczny sposób, a co za tym idzie uwolnić się od bólu, którego przyczyną była dana trauma.

Czym jest trauma i w jaki sposób mnie dotyczy?

Trauma pojawia się, gdy czujemy się zagrożeni. Za przykład można wziąć zarówno napaść cielesną, wypadek, zranienie jak i niewystarczającą ilość uwagi w dzieciństwie, długotrwały stres lub inne zdarzenia, które mogą zostać uznane za zagrożenie dla naszego przetrwania. Dziedzina nauki zwana epigenetyką wykazuje, że trauma wprowadza biologiczną zmianę, mogącą utrzymywać się przez wiele pokoleń. Takie zmiany tworzą naszą podatność na bolesne doświadczanie obciążeń fizycznych i psychicznych. Również bycie świadkiem cierpienia innej osoby (w tym poprzez zdjęcia czy materiały filmowe) może wywołać traumę. To oznacza, że trauma doświadczana przez ludzi, zarówno osobiście jak i jako świadków zdarzenia, może odciskać cielesne i emocjonalne brzemię na pokoleniach wnuków i prawnuków osób dotkniętych traumą.

Gdy ciało organizm człowieka doświadcza zagrożenia dla swojego przetrwania, próbuje chronić się poprzez uruchamianie różnych instynktów, jak na przykład walka, ucieczka czy bezruch. Te wrażenia następnie zostają skojarzone w pary ze stresem emocjonalnym odczuwanym w trakcie traumatycznej sytuacji, takim jak na przykład samotność, beznadziejność, bezsilność.

W skutek długotrwałego tłumienia naszych emocji i reakcji cielesnych, jako gatunek niemal zatraciliśmy naszą umiejętność uwalniania się z traumy w sposób naturalny. Wynika z tego, że ciało nie zdaje sobie sprawy, że zagrożenie dobiegło końca, a instynkty i stres emocjonalny pozostają aktywne, nadmiernie obciążając odpowiednie dla siebie obszary. Te same zestawy instynktownych reakcji i emocji są aktywne w tych samych obszarach ciała dla wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć czy środowisko kulturowe. Stan fizyczny pozwala nam oszacować jaki rodzaj traumy go wywołał. Książka “Metafizyczna Anatomia tom 1” autorstwa Evette Rose (dostępna również w języku polskim od jesieni 2019) obejmuje 679 medycznych zaburzeń i chorób na ponad 720 stronach, wymieniając przy tym emocjonalne składowe związane z tymi chorobami, jak również kluczowe punkty jak podejść do danego problemu. “Metafizyczna Anatomia tom 1” to idealna pozycja dla każdego, kto szuka zrozumienia i polepszenia swojej sytuacji zdrowotnej i życiowej. Może też stanowić wsparcie dla terapeutów pracujących z ciałem i emocjami.

Spis treści tutaj, fragment książki tutaj, aby zamówić książkę kliknij tutaj.

Dlaczego Metafizyczna Anatomia działa oraz czym się wyróżnia?

MAT jest łagodnym i skutecznym procesem, który rozwiązuje zastałą traumę i blokady emocjonalny szybko i z łatwością, zarówno te z okresu dorosłego, dzieciństwa, okresu prenatalnego, fazy poczęcia czy odziedziczone po przodkach. To wszystko zachodzi bez potrzeby ponownego przeżywania czy przypominania traumatycznych zdarzeń. MAT używa emocji powiązanych z traumą źródłową aby zyskać dostęp do rdzenia problemu, “wyłącza” aktywne instynkty przetrwania i rozwiązuje połączenia pomiędzy tymi instynktami, emocjami oraz pozytywnymi potrzebami emocjonalnymi. Ciało przechowuje informacje o traumie w formie fizycznej: w mózgu, mięśniach oraz innej tkance, ale trauma jest również zachowana w naszych polach energetycznych. Podczas sesji MAT wszystkie te obszary są objęte procesem uzdrawiania.

Kolejną cechą, która wyróżnia MAT jest uwaga poświęcona oporowi na uzdrawianie. Z punktu widzenia MAT, ciało zawsze stara się nam pomagać, nawet jeśli omyłkowo oznacza to przeciwdziałanie procesowi leczenia. Jeśli mamy problem w odpuszczeniu bólu, negatywnej emocji, czy choroby, to dlatego, że podświadomość zaczęła widzieć korzyści w niekorzystnej sytuacji. Może dojść do sytuacji, gdzie zaspokojenie potrzeb emocjonalnych bez udziału bólu i dyskomfortu staje się dla klienta niewyobrażalne, więc umysł zablokuje uwalnianie traumy.  Takie procesy są z reguły dla nas niewidoczne - oczywiście “dla naszej ochrony”. Mechanizm sabotażu własnego leczenia jest zjawiskiem powszechnym, na które należy szczególnie zwracać uwagę.

Właśnie dlatego MAT używa technik coachingu wspierając odbiorcę w zrozumieniu, że takie ukryte korzyści wtórne istnieją. Następnie używa tej świadomości aby umożliwić przyswojenie faktu, że uwolnienie się od tych pozornych korzyści prowadzi do swobody w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych w zdrowy i pozytywny sposób, a nie kosztem cierpienia i braku.

MAT pracuje na subtelnych i spokojnych stanach emocjonalnych, które są dla nas naturalne. Nie polega to na programowaniu czegoś w umyśle na nowo, a raczej na uwalnianiu się od blokad i pozwalaniu ciału przypomnieć sobie swoją nieobciążoną przez chorobę wersję. Gdy trauma zostaje rozwiązana, połączenia neuronowe, które były dotąd podtrzymywane w oparciu o nią, są używane coraz rzadziej, a neurony programują się same na nowo, zasilane pozytywnymi myślami i emocjami, tłumionymi dotąd przez traumę. MAT nie próbuje zmieniać negatywnych myśli i przekonań odbiorcy, ponieważ zwyczajnie jest jest zbyt wiele. Skupia się za to na neutralizacji ich źródła, a zmiana myśli i przekonań dokonuje się samoczynnie.

Jeśli nie czuję swoich emocji, czy Metafizyczna Anatomia na mnie zadziała?

Ciało często instynktownie tłumi emocje aby odseparować się od traumatycznego przeżycia, jeśli nie jest w stanie dostrzec innej opcji poradzenia sobie ze stresem. MAT oferuje narzędzia, które pomagają poradzić sobie z takim impasem, rozwiązując mechanizm tłumienia czy dysocjacji. Oczywiście przebieg procesu dla danej jednostki jest sprawą indywidualną.

Czy Metafizyczna Anatomia jest w stanie mi pomóc?

MAT jest w stanie dotrzeć do dowolnego bólu czy blokady emocjonalnej lub fizycznej i wesprzeć Twoje uzdrawianie. To może być na przykład polepszenie Twojego poczucia własnej wartości, związków z Twoim partnerem czy rodzicami, pomoc w uzdrowieniu się z nałogu, niezdrowego nawyku, fobii, odzyskaniu radości z życia, wydostaniu się z negatywnych wzorów lub wpływu choroby czy wypadku.

MAT jest metodą terapii alternatywnej i nie stanowi zamiennika profesjonalnej pomocy czy konsultacji medycznej czy terapeutyczej. Jest techniką, która ma na celu dodanie opcji do Twojego planu powrotu do zdrowia i życiowej satysfakcji.

Ile potrzebuję sesji, aby poczuć postęp. Co z dolegliwościami fizycznymi?

To oczywiście zależy od indywidualnej natury problemu. Pierwsze wrażenie poprawy stanu emocjonalnego odczuwalne jest od razu po pojedynczej sesji. Emocjonalna złożoność fizycznego schorzenia nie musi iść w parze z powagą tego problemu z medycznego punktu widzenia. Dla przykładu, wg Evette Rose (autorki metody), rak odpowiada bardzo szybko na uwalnianie traumy, natomiast długotrwały ból pleców cechuje złożony zestaw emocji, którego neutralizacja może wymagać kilku sesji.

To brzmi interesująco. Jak zacząć?

Sesje MAT mogą odbywać się z tą samą skutecznością zarówno osobiście jak i zdalnie, przez Internet czy telefon.

Jeśli chciałbyś poznać technikę MAT do samodzielnego stosowania, zapraszamy do wzięcia udziału w naszych 2-dniowych warsztatach, gdzie poznasz i przećwiczysz wszystkie narzędzia Poziomu 1 MAT.

 

Interviews

Conversations often show a topic from unique perspectives. We're very happy to share these interviews about MAT available in Polish with you.

Both interviews are hosted by Dorota Puzio of nowaPLanetaTV and you can also find her on Facebook. Dorota is a level 2 MAT practitioner.

 

Dorota Puzio and David Weidemann

 

Evette Rose and Dorota Puzio

 

Subscribe Form

  • Facebook
  • Instagram

©2019 by Spiritual Coaching.